Euroopa Regionaalarengu Fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Regional Development Fund

Veebileht uuspold.ee on valminud tänu meetme „Loomemajanduse arendamine” tegevuse „Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine” raames saadud toetusele.

 

Projekti “Näidendi “Brysselin kaali” esitamine Soomes” eesmärk on laiahaardeline eesti teatri tutvustamine ja erialase koostöö võrgustiku loomine Soomes. Etenduse ringreisiga soovime tekitada Soome teatripublikus huvi eesti näitekunsti vastu ning tutvustada Eesti oma algupärandit. Lisaks on projekti laiem eesmärk on avada eesti näitekirjanikele ja eesti teatri sidusrühmadele Soome kui eksporditurg.

 

Projekti põhitegevuseks on anda selleks 40 etendust erinevates linnades Rein Paku ja Jan Uuspõllu päevakajalise mononäidendiga “Brysselin kaali”, mis püüab leida eestlase ja soomlase ühisosa vaadeldes hetkel Euroopas ja maailmas toimuvat, aga ka omavahelist läbikäimist ja kultuurilis­ajaloolist tausta.

 

Toetuse andja: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 50 000 EUR

Projekti periood: detsember 2015 – detsember 2016

Loe rohkem: http://arhiiv.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/ueldist

 

 

 

 

EAS has set up the export grant for creative industries in order to provide support to enterprises who are just getting started in export or want to invigorate their exporting activities.

 

Read more: http://www.eas.ee/service/loomemajanduse-eksporditoetus-eng/?lang=en